Brøyting og Strøing

Begge traktorene går med frontskjær og Dalen strøkasse. Vi brøyter og strør for KBS og har egne ansvarsområder.

KBS er en av de større aktørene som tilbyr snørydding, strøing og soping på Haugalandet. De har ansvaret for næringseiendommer og kommunale veier i hele regionen.

De tilbyr brøyteavtaler med beredskap for ditt areal, om det er parkering eller vei. Når du har en avtale med KBS er du sikret en forutsigbar tjeneste hos en aktør med enormt stor flåte å ta av. En er derfor ikke like sårbar om en det skulle være fravær.

Sjekk ut mer på kbssa.no

Vi har skjær til de fleste formål.

  • Vikeploger front

  • Bakskjær m/isriller

  • Underliggende skjær


Kundene på Haugalandet består er næringskunder ifb dagligvarer, kontorbygg, barnehager, transportselskap og flyplassen.


KBS koordinerer en stor flåte maskiner og traktorer og kan flytte ressursene der det behøves. Dette gir en stor fordel for kundene sammenlignet om de hadde hatt avtaler med enkeltstående entreprenører.


Vi brøyter og strør etter behov og tilpasser de individuelle arbeidstider, og bruk av eiendommer.