Fôrformidling

Vi ønsker å gjøre det lettere for mindre bruk og staller på Haugalandet ved å ha et lager på Husøy hvor vi får inn større partier. Da blir transporten effektiv og kunder kan selv hente rundballer hos oss. Det er også traktor med kodelås tilgjengelig for håndtering. Vi kjører gjerne ut både fulle semilass, eller mindre partier med traktor. Fra 2022 vil det være prioriterte utkjøringer ukentlig til kundene. Fast dag i måneden hvor fôret kommer, da binder kunden mindre kapital og forutsigbar og stabil kvalitet.

Vårt mål er å tilby kostnadseffektive priser på fôr, men av høy kvalitet.

Høy

Store firkantballer med tørrhøy ca 300kg (plastpakket)

1325,- pr stk + mva

Vi leverer gjerne hjem både med traktor m/henger og fulle trailerlass. Se transport lenger nede for priser.


https://www.finn.no/mine-annonser/detaljer?adId=111436025


Bygghalm

Rundballer plastpakket med halm NOK 675,- pr stk + mva
Firkantball ikke på lager nå.


Ensilasjen

Den vanlige ensilasjen skaffes kun på forespørsel.

55-60% Tørrstoff:

Forenhet pr kg tørrstoff 0,92

2kg fôr pr forenhet og ca 2 kr pr fôrenhet.

Vekt pr balle fra 6-800kg

12 lag plastikk

Dette er et godt alternativ om en ønsker å redusere kraftfôr bruken og for de som produserer eget grovfôr for kostbart. For lange distanser mellom teiger etc.


Maisensilasje

Vi er også leverandør av maisensilasje som er anbefalt å blande i for storfe. Det er ekstremt næringsrikt og er svært utbredt i resten av verden. Ballene er på ca 850-900kg. Det perfekte er å bruke i fôrmikser, men det lar seg og å blande tradisjonelt på fôrbrett. Garanterer økt tilvekst og mer melk. Ved å benytte mais kan en redusere kraftfôrbruken kraftig.

Ta kontakt for mer informasjon