Fôrformidling

Vi ønsker å gjøre det lettere for mindre bruk og staller på Haugalandet ved å ha et lager på Husøy hvor vi får inn større partier. Da blir transporten effektiv og kunder kan selv hente rundballer hos oss. Det er også traktor med kodelås tilgjengelig for håndtering. Vi kjører gjerne ut både fulle semilass, eller mindre partier med traktor.

Vårt mål er å tilby kostnadseffektive priser på fôr, men av høy kvalitet.

Høy

Sesongen 2021/22 vil det bli store firkantballer med tørrhøy 300-400kg (plastpakket)

1050,- pr stk + mva

Vi leverer gjerne hjem både med traktor m/henger og fulle trailerlass. Se transport lenger nede for priser.

Bygghalm

Tomt for Bygghalm


Ensilasjen

Den vanlige ensilasjen skaffes kun på forespørsel.

55-60% Tørrstoff:

Forenhet pr kg tørrstoff 0,92

2kg fôr pr forenhet og ca 2 kr pr fôrenhet.

Vekt pr balle fra 6-800kg

12 lag plastikk

Dette er et godt alternativ om en ønsker å redusere kraftfôr bruken og for de som produserer eget grovfôr for kostbart. For lange distanser mellom teiger etc.


Maisensilasje

Vi er også leverandør av maisensilasje som er anbefalt å blande i for storfe. Det er ekstremt næringsrikt og er svært utbredt i resten av verden. Ballene er på ca 850-900kg. Det perfekte er å bruke i fôrmikser, men det lar seg og å blande tradisjonelt på fôrbrett. Garanterer økt tilvekst og mer melk. Ved å benytte mais kan en redusere kraftfôrbruken kraftig.

Ta kontakt for mer informasjon

Transport

Eksempelpriser på transport i Haugesundregionen:

Sveio 3000kr

Tysvær 3000kr

Vindafjord 3500kr

Karmøy 3000kr

Basert på semitrailer med kapasitet 38 ball.

Mindre lass kjøres ut på traktorhenger 10-15 pr lass

Alle priser eks Mva.