Stripespreder

Anlegget ble levert januar 2021 og vill være i drift fra februar. Vi vil kjøre på Haugalandet og omegn ved å benytte 1000m slange er fleksibiliteten god og kombinert med tankbil kan vi kjøre på de fleste arealer.

Det er stor oppside ved å benytte stripespreder både når det kommer til økte avlinger og bedre utnyttelse av husdyrgjødsel men og når en ser på totaløkonomien.

En kommer ut på jordene lenge før og får betydelig mindre jordpakking sammenlignet med konvensjonelle vogner. En er heller ikke like avhengig av været som ofte er en utfordring på Vestlandet.

Ved å ta vare på nitrogenet i møkka kan en redusere bruken av kunstgjødsel.

Anlegget har stor kapasitet og et potensialet til å få ut 300m3 pr time. Kombinert med 9m bom blir det en effektivt å smidig operasjon.

Med de nye tilskudds ordningene kan en få subsidiert store deler av leiekostnaden hos oss. Ta kontakt for spørsmål vedr tilskudd eller andre tekniske henvendelser anders@agri-nord.com Tlf 414 99 999 eller kristian@agri-nord.com tlf 450 33 133